Archive for the ‘Scouts’ category

Systematisch

november 5, 2006

Ik probeer de laatste tijd wat meer systeem in mijn leven te krijgen. Niet omdat ik zonder systeem niet kan overleven, maar omdat ik te veel vergeet of niet doe. En dat is lastig voor mij en mijn medemens.

Er zijn 3 grote spelers in mijn leven, in volgorde van leukheid; Vriendin, Scouts, School. Elke speler betekent voor mij een verzameling dingen die ik niet mag vergeten. Nu kan ik voor elke speler papiertjes met to-do lijstjes maken, een algemene agenda opstellen, dat is allemaal geen probleem. Hét grote probleem is dat de input, de dingen die ik niet mag vergeten, uit zoveel verschillende kanalen komt; gewone gesprekken, de e-mail, dingen die ik zelf bedenk, opdrachten in de les en telefoongesprekken. Telefoongesprekken en face to face gesprekken zijn het moeilijkst, omdat er dan zelden papier en balpen, of een computer in de buurt is.

Stel nu dat ik erin slaag om alles mooi te noteren en te rangschikken volgens belangrijkheid, dan ben ik er nog niet. Want er zijn ten slotte altijd zoveel leukere dingen te doen dan pakweg een wetenschappelijk artikel vastnemen, u zetten, dat eens grondig lezen en notities nemen. Een aflevering van Lost of Prison Break bekijken bijvoorbeeld, of een beetje verder lezen in Terry Pratchett, een postje neerpennen op de weblog.

Dingen die in de verste verte niet op mijn to-do lijstjes te bespeuren zijn eigenlijk

PS:// denk nu niet dat ik het leven, en vooral Vriendin, bekijk als een opeenvolging van puntjes op mijn to-do lijst. Integendeel.

Advertenties

Onkruid wieden.

augustus 8, 2006

Vandaag op de site van De Standaard;

,,Jeugdbeweging moet onkruid wieden”

De Leuvense schepen Pierre Neefs vindt dat jeugdbewegingen, die zo nu en dan eens zwerfvuil ophalen, best ook wel eens onkruid mogen wieden. Omdat over enkele jaren de groendiensten geen pesticiden meer mogen gebruiken en er dus werkvolk te kort zal zijn om al die ongevraagde en lastige nevenverschijnselen van moeder natuur onder de duim te houden.

Welnu, meneer Neefs, bega jij me daar een kapitale fout!

Jeugdbewegingen ruimen dan wel zwerfvuil op, omdat ze dat zelf willen, maar zullen nooit of te nimmer ingaan op uw vraag. (Voor zover het werkwoord ‘moeten’ een vraag impliceert, natuurlijk) Nu lijkt het net iets te veel op een verplichting en het zaakje riekt naar een lage manier om aan goedkope werkkrachten te geraken.

Let wel, daarmee bedoel ik niet dat jeugdbewegingen absoluut geen onkruid willen wieden; dat willen ze wel. Maar zeker niet als iemand anders hen daartoe verplicht.

Verkeerde aanpak, meneer Neefs. O ja.