Archive for the ‘islam’ category

’t is maar mijn gedacht erover hé

september 19, 2006

In haar betoog over de “gewelddadige islam” schrijft godsdienstwetenschapper Karen Armstrong over “de diepgewortelde haat voor de islam in de westerse cultuur”, “Onze islamofobie” of over het Westen dat “ongeneeslijk islamofoob” is.

Mezelf rekenend tot de “westerlingen” voelde ik mij tijdens het lezen wat aangevallen. Is wat deze dame schrijft niet wat te veralgemenend en ongenuanceerd? Schrik voor de islam zit er bij mij niet in, wel voor fundamentalisten, of dat nu christelijke of islamitische of nog andere zijn. Maar zuivere angst voor de islam, als godsdienst, heb ik niet. En ik neem aan de auteur ook niet, aangezien zij zelf schrijft dat de islam een “tolerante en vreedzame” godsdienst is.

Maar als ze in datzelfde stukje tot driemaal toe het hele westen als islamofoob beschouwt, vind ik dat dat getuigt van denken in extremen en dat is altijd gevaarlijk. En het is gewoon vreemd: eerst nuanceert ze zelf dat de islam niet de schuldige is, maar wel de olie, de autoritaire regimes in het Midden Oosten en de bezetting van islamitische gebieden om dat vervolgens doodleuk alle westerlingen op een hoopje te vegen als zijnde islamofoob.

Van denkwijzen als deze krijg ik pas schrik.

Advertenties