Archive for the ‘De Standaard’ category

Aight.

april 16, 2007

Nou.

Dan begin ik maar eens aan mijn bacherlorproef te schrijven. Maar eerst even kijken waarover die nu ook alweer gaat… bij wijze van spreken. Ik weet wel waarover het gaat, maar soms ben ik zo verdwaald in het thema dat ik niet weet wat ik eerst moet schrijven. Alle begin is moeilijk, maar dat van mij is toch wel extreem moeilijk. Grmbl.

Even denken,

Journalistieke output, juist.
Van de Standaard Online.
En van de Standaard, gewoon in papieren versie.

(waar is mijn worddocumentje? Ah! hier…. wacht. Eerst een muziekske opleggen.)

Aha, journalistieke thema’s. Niet het belang, maar naar het naar voorschuiven door de redactie. Belang is in de context van de publieke sfeer iets helemaal anders, en wie zegt wat belangrijk nieuws is hé?

Het Standaard nieuwsmerk dan. Euh. Later eens de mission statements van de Standaard overlopen. En zelf een beetje uitvissen. Ohjoy.

Hamvraag, ik heb een hamvraag nodig, want waarover gaat al dit gedoe eigenlijk. Een mens zou er zijnen draad bij verliezen. Hamvraag dus. De journalistieke output van De Standaard en die van DS Online, zijn die identiek? Zijn daar verschillen, natuurlijk zijn daar verschillen. Qua layout, qua tekstgrootte, qua cues? En hebben die verschillen dan geen invloed op de nieuwservaring van de respectievelijke lezer? Shit.

Ik ben de klos.

Advertenties

Opinie

september 20, 2006

De vorige entry kan je trouwens vandaag, zij het dan lichtjes gewijzigd, lezen op de opinie-pagina van De Standaard.

’t is maar mijn gedacht erover hé

september 19, 2006

In haar betoog over de “gewelddadige islam” schrijft godsdienstwetenschapper Karen Armstrong over “de diepgewortelde haat voor de islam in de westerse cultuur”, “Onze islamofobie” of over het Westen dat “ongeneeslijk islamofoob” is.

Mezelf rekenend tot de “westerlingen” voelde ik mij tijdens het lezen wat aangevallen. Is wat deze dame schrijft niet wat te veralgemenend en ongenuanceerd? Schrik voor de islam zit er bij mij niet in, wel voor fundamentalisten, of dat nu christelijke of islamitische of nog andere zijn. Maar zuivere angst voor de islam, als godsdienst, heb ik niet. En ik neem aan de auteur ook niet, aangezien zij zelf schrijft dat de islam een “tolerante en vreedzame” godsdienst is.

Maar als ze in datzelfde stukje tot driemaal toe het hele westen als islamofoob beschouwt, vind ik dat dat getuigt van denken in extremen en dat is altijd gevaarlijk. En het is gewoon vreemd: eerst nuanceert ze zelf dat de islam niet de schuldige is, maar wel de olie, de autoritaire regimes in het Midden Oosten en de bezetting van islamitische gebieden om dat vervolgens doodleuk alle westerlingen op een hoopje te vegen als zijnde islamofoob.

Van denkwijzen als deze krijg ik pas schrik.

Onkruid wieden.

augustus 8, 2006

Vandaag op de site van De Standaard;

,,Jeugdbeweging moet onkruid wieden”

De Leuvense schepen Pierre Neefs vindt dat jeugdbewegingen, die zo nu en dan eens zwerfvuil ophalen, best ook wel eens onkruid mogen wieden. Omdat over enkele jaren de groendiensten geen pesticiden meer mogen gebruiken en er dus werkvolk te kort zal zijn om al die ongevraagde en lastige nevenverschijnselen van moeder natuur onder de duim te houden.

Welnu, meneer Neefs, bega jij me daar een kapitale fout!

Jeugdbewegingen ruimen dan wel zwerfvuil op, omdat ze dat zelf willen, maar zullen nooit of te nimmer ingaan op uw vraag. (Voor zover het werkwoord ‘moeten’ een vraag impliceert, natuurlijk) Nu lijkt het net iets te veel op een verplichting en het zaakje riekt naar een lage manier om aan goedkope werkkrachten te geraken.

Let wel, daarmee bedoel ik niet dat jeugdbewegingen absoluut geen onkruid willen wieden; dat willen ze wel. Maar zeker niet als iemand anders hen daartoe verplicht.

Verkeerde aanpak, meneer Neefs. O ja.